Villa Carita

vcgammal

FOTO: TINCA BJÖRKE

RUNAR OCH ANITA ERIKSSONS SAMLINGSHEM

Huset är byggt 1906. Huset var bebott fram till 1999 då pensionerade bankkassörskan Anita Eriksson avled. Pensionerade droghandlaren Runar Eriksson bodde här fram till sin död 1993. Både Anita och Runar var aktiva i Mariehamns församling. Runar var länge medlem i Mariehamns diakoniförenings syrelse. I testamentet efter syskonparet framkom att församlingen tilldelats fastigheten på Ålandsvägen 45 för att nyttjas av församlingens pensionärer för möten, samkväm, syförening och andra sammankomster.
 

 
Idag kallar vi huset Villa Carita. Namnet är inspirerat av latinets caritas som beytder barmhärtighet. Tanken är att barmhärtigheten på olika sätt skulle få genomsyra verksamheten i huset.  Vid renovering av södra delen av huset 2006 inköptes möbler i tidsenlig stil. Dock är orgel med klockan på från den Erikssonska tiden och står på samma ställe som förr.
 
Brunnshuset på gården är nybyggt efter orginalet. 
 
villacarita
 

FAKTA

 
Plats för 30 besökare.
Hörselslinga - NEJ
Rullstolsramp - JA
KONFERENS MÖJLIGHETER
Videoprojektor - JA
Wi-Fi - NEJ

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook