S:t Görans församlingshem

forsamlingshemmet

FOTO: TINCA BJÖRKE

FÖRSAMLINGSHEMMET

är ritat av Lars Sonck och byggt 1930. Församlingshemmet är utrustat med porslin och har ett fungerande kök och används ofta vid minnestunder och dopkaffe.

På sommaren är det församlingens café "S:t Göran". Församlingshemmet får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

FAKTA

Plats för 70 besökare.
Hörselslinga - NEJ
Handikappanpassad - JA
KONFERENS MÖJLIGHETER
Videoprojektor - JA
Wi-Fi - JA

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook