S:t Mårtens kyrka

nattvardskanna

FOTO: TINCA BJÖRKE

KYRKAN I NORRA STAN


S:t Mårtens kyrka är belägen i Hindersböle, (adressen är: Hindersbölevägen 11) tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

S:t Mårtensgården grundrenoverades 2005, fastigheten målades i ljusare nyans/färger, glasmålningen av Bruno Tuukkanen flyttades från fönstret och blev belyst altartavla.

Fastigheten inhyser en samlingsal, dag- och fritidshem.

Lokalen är lämplig för körövning, förrättningar och träffar.

 

 

FAKTA

Plats för 45 besökare i samlingssalen.
Plats för 145 besökare i kyrkorummet.
I nödfall kan en del av kyrkorummet anvädas tillsammans med samlingssalen, då finns det plats för 100 besökare.
Hörselslinga - JA
Handikappanpassad - JA
KONFERENS MÖJLIGHETER
Videoprojektor - JA
Wi-Fi - NEJ

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook