Konfirmation

konfirmation

FOTO: TINCA BJÖRKE

FÖRSAMLINGENS SKRIFTSKOLA OCH KONFIRMATION

är en undervisning i dopet. Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det är just det som det handlar om. 

I skriftskolan får eleverna lära sig mycket om tron och om det kristna livet de blivit döpta in i. 

Om de efter skriftskolan väljer att konfirmera sig, får de själva säga sitt ”ja” till det dop som tidigare bekräftades av deras föräldrar och faddrar. 

Konfirmationen är inte bara ungdomarnas bekräftelse av dopet, det är också församlingens möjlighet att se och bekräfta sina unga medlemmar. 

Skriftskola och konfirmation har under lång tid varit en levande tradition i Mariehamns församling och är kraftigt sammanflätad med Lemböte lägergård.

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook