Minnesplatser

minnessten

FOTO: TINCA BJÖRKE

GEMENSAMMA MINNESPLATSER

Vid begravningsplatsen i Mariehamn finns flera platser där man kan tända ljus och lägga ner blommor för att minnas och hedra sådana som har sin grav på annan ort. Granitbordet i den mittersta stencirkeln i urnlunden (minneslunden) har varit i bruk längst.

Vid tsunami-monumentet i sydvästra delen av begravningsplatsen brukar också ljus tändas.

Emedan det kan vara tungt för den som har trötta ben att gå i backen till minneslunden har församlingen beslutat att även den låga muren framför klockstapeln används som minnesplats.

allhelgonaljus

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook