Avgifter

klockabegplatsenny

BEGRAVNINGSVÄSENDETS AVGIFTER 2018. Inom () är 2017 års priser

Hyra för begravningkapellet och Mariehamns kyrkor vid jordfästningar och minnesstund

- Medlem av ev.luth kyrkan, oberoende av församling, ingen avgift
- Av ickemedlem i ev.luth kyrkan, 125,00€ (125,00€) 

 

FÖRVARING AV STOFT I BÅRHUSET

- Hemort i Mariehamn, ingen avgift
- Annan hemort än Mariehamn *, 70,00€ (70,00€) 

* Avgiften omfattar en förvaring om högst 14 dagar. Därefter debiteras avgiften förhöjd 
med 50%.

 

GRAVÖPPNINGSAVGIFT

Kistgrav:

- Hemort Mariehamn, 50% av fullt pris, 291,00€ (294,40€) 
- Annan hemort än Mariehamn, 582,00 (588,80€)

Fullt pris = gravgrävningsentreprenörens kostnad.

Urngrav: - Gravgrävningsavgift, 70,00€ (70,00€)

 

FÖRHÖJD AVGIFT

Söndagar och helgdagar är gravöppningsavgiften förhöjd med 25%. Enligt reglementet för begravningsplatsen 11.10.2004 beviljas på begäran krigsveteran och dennes maka/make som har rätt att bli begraven, kostnadsfri gravöppning.

 

KREMERINGSBIDRAG FÖR PERSONER MED HEMORT I MARIEHAMN

Kremeringsbidrag på 800,00€ (800,00€)  utbetalas till begravningsentreprenören som gottskriver dödsboet samma belopp.

 

GRAVRÄTTSAVGIFTER

Priser: avdelningar 6-15:

Hemort Mariehamn:
Dubbelgrav 25 år - 660,00 €
Enkelgrav 25 år - 330,00 €
Urngrav 25 år - 65,00 €

Övriga:
Dubbelgrav 25 år - 1000,00 €
Enkelgrav 25 år - 500,00 €
Urngrav 25 år - 100,00 €                                         

Priser: avdelningar 1-5:

Hemort Mariehamn:
Dubbelgrav 25 år - 110,00 €
Enkelgrav 25 år - 55,00 €

Övriga:
Dubbelgrav 25 år - 165,00 €
Enkelgrav 25 år - 83,00 €

För jordning av aska i minneslunder erläggs halva urngravs priset. 
Befrielse från avgift beviljas på begäran frontveteraner i enighelt med begravningslagen 06.06.2003/457.

 

FÖRLÄNGNING AV GRAVRÄTTEN

Avgiften för förlängning av gravrätten då gravrättstiden går ut men ingen ny gravsättning sker:
Oberoende av gravrättsinnehavarens hemort:

  • för dubbelgrav 240€ för en förlängning på 10 år (avd. 6-15)
  • för enkelgrav 120€ för en förlängning på 10 år (avd 6-15)
  • för urngrav 24€ för en förlängning på 10 år
  • för dubbelgrav 40€ för en förlängning på 10 år (avd1-5)
  • för enkelgrav 20€ för en förlängning på 10 år (avd 1-5)  

Vid förlängning av gravrätten då ny gravsättningsker, tillämpas grundavgiftern för gravrätter med hemort Mariehamn, beaktande att gravrätten förlängs till högst 25 år eller den därav den nya gravsättningen.

 

GRAVSKÖTSEL

Avgift för gravskötsel 10 år (sommarskötsel) 600€

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook