Begravning

begravningny

FOTO: TINCA BJÖRKE

I OCH MED BORTGÅNGEN 

av en av våra närmaste når vi livets yttersta gränser. Sorgen uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är.

Det är skäl att ta emot hjälp av vänner och de närmaste. Också de församlingsanställda kan vara ett stöd och hjälpa till med att planera och genomföra begravningen.

Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid man upplevt tillsammans får man följa den bortgångna på hans sista färd. Man tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får man be Gud om kraft i saknaden och sorgen.


Vi svarar gärna på dina frågor och fundering. Ring oss, tfn 5360.

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook