Verksamhet

rodlover

FOTO: TINCA BJÖRKE

SORGEGRUPPER

För dig som drabbats av sorg och som gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela dina egna erfarenheter. Sorgegruppen träffas fem gånger varannan vecka då vi samtalar kring vissa bestämda teman. Sorgegruppen är en självhjälpsgrupp; det är alltså deltagarnas egna berättelser och erfarenheter som gör att en bearbetning kan ske.

Vill du veta mera eller när nästa sorgegrupp börjar, kontakta ledaren/prästen Maria Widén, tfn 0457 529 3003 

 

 

TILLSAMMANS

Träffar i samarbete med Ålands Omsorgsförbund varannan torsdag (udda veckor) kl. 18.30 i Margaretagården. Höstterminen startar 10 september. då gästas vi av omsorgspräst Ben Tilman.

 

 

SOPPLUNCH

Varje torsdag kl. 12.00 serveras sopplunch i S:t Görans församlingshem. Du får njuta av dagens soppa och trevligt sällskap. Pris 7€. 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook