Matbanken

matbanken

FOTO: TINCA BJÖRKE

MatBanken är en kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig svår ekonomisk situation.
MatBanken är en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats.

 

VEM KAN FÅ HJÄLP AV MATBANKEN?

Från MatBanken kan alla från Åland få hjälp eftersom det är ett samarbetsprojekt mellan Mariehamns församling, Rädda barnen, Socialmissionen, Missionskyrkan och Pingstkyrkan. MatBanken ger hjälp främst till dem som, av olika anledning, har tillfällig ekonomisk kris. MatBanken kan också hjälpa till under en längre tid. Den är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer.

 

GÖR SÅ HÄR:

Känner du att MatBankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoniarbetare per telefon eller så kommer du in under mottagningstiden på tisdagar. Efter ett samtal med oss kan du få en biljett för att hämta en matkasse vid nästa utdelning. Du kan även kontakta någon av de andra samarbetspartnerna. Ditt besök är konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.

 

SPONSORER OCH LOGISTIK

Maten till MatBanken får vi från grossister, odlare, vissa affärer och privatpersoner. Viss del är EU-nödhjälps mat. Hyran och elen har hittills sponsorerats av privatpersoner, företag och organisationer. I huvudsak privata donationer ger oss möjlighet att komplettera matkassen med inhandlade varor.
Huvudansvaret för MatBanken har en styrgrupp, där representanter för organisationerna finns med. Vid hämtning av varor och vid utdelningen arbetar nästan enbart frivilligarbetare.

 

VILL DU HJÄLPA TILL?

Det känns ofta bra att kunna göra en insats för sin nästa, det kan även Du göra på flera olika sätt. Ekonomiskt kan du bidra till MatBankens verksamhet genom att sätta in en slant på Rädda Barnens konto:
IBAN FI12 6601 0001 0243 55 märk inbetalningen med ”matbanken”.
Vill du göra en personlig insats kontaktar du diakonin på tfn 5360, det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom matbanken.

 

GÅVOKORT

För minst 10€ kan du uppvakta en person och samtidigt bidra till MatBanken. Kortet finns att köpa på pastorskansliet, på Rädda Barnen och vid Ålandsbankens huvudkontor.

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook