Diakoni och mission

diakoni

FOTO: TINCA BJÖRKE

DIAKONI

Diakoni har allt sedan kyrkans födelse varit en självklar del av församlingens liv och arbete. Kraften och förebilden för kyrkans diakoni finns i Jesus själv. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

Vi är två diakoniarbetare i församlingen som är beredda att vandra med en bit på vägen. Vanligtvis kan vi ordna ett möte på relativt kort varsel. Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter till diakoniarbetarna hittar du HÄR!


MISSON

Genom missionsarbetet kan vi hjälpa våra medmänniskor på ett internationellt plan. Våra tre missionsprojekt är: fadderbarnsverksamhet i Mauretanien, stöda lokala präster i Senegal samt stöda Christina och Andrej Heikkilä i Ryssland.

Alla dessa projekt stöds via Finska Missionssällskapet. Du kan som församlingsmedlem engagera dig i missionsarbetet. Till Finska Missionssällskapets hemsida kommer du HÄR!

 

Till syföreningarna, HÄR!

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook