Hjälpledarutbildning

Bild hemsida barn ungdom

FOTO: TINCA BJÖRKE


Sedan 80-talet har Mariehamns församling haft hjälpledarutbildning (tidigare storasyskonutbildning). Många är de ungdomar som har passerat ”SSU” som de själva kallar det. Skolningen har utvecklats genom åren och har vilat på fyra pelare: Pedagogik, psykologi, metodik och teologi, under senare år har det utvecklats till 11 delområden: att lära känna sig själv, att kunna uttrycka sig, att lära sig, att arbeta i grupp, att leka tillsammans, att fira andakt, att leda, att finnas tillhands, att läsa bibeln, att vara ledare i barnverksamheten, att vara ledare på läger.

Hjälpledarutbildningen är samtidigt en stor del av församlingens ungdomsarbete. Vi behöver olika slags ledare i barn- och konfirmandverksamheten, ledare med olika uppgifter. Alla som valt att gå hjälpledarutbildningen har kanske inte förutsättningar att göra allt det som vi förväntar oss av en ledare, men alla skall någon gång under kursens gång, under trygga förhållanden, ges möjlighet att prova på de olika uppgifterna som hör till ett läger. I Mariehamns församling har vi förmånen att ha en fantastisk lägergård som erbjuder underbar miljö både ute och inne. I slutet på 90-talet byggdes ett nytt internat och huvudbyggnaden renoverades och byggdes till, så vi har mycket goda förutsättningar för verksamheten.


Vår hjälpledarutbildning är 2-årig och består det första verksamhetsåret av 8 veckoslut, 4 gånger på hösten och 4 gånger på våren. Det andra verksamhetsåret består utbildningen av 6 veckoslut. I utbildningen ingår också göra praktik när konfirmander och barn kommer ut till lägerweekender och läger. Då får de som går utbildningen se hur det fungerar ”på riktigt”. Vi ledare har också en chans att se hur de fungerar tillsammans och om de tar sina uppgifter på allvar.

Intresserad? Kontakta Nathalie, tfn 0457 529 3015.

 

Den första weekenden börjar lördag den 16 september kl. 10.00 med en kort föräldrasamling. Vi fortsätter sedan med utbildningen under lördagen och åker med buss till gudstjänsten på söndagen.

En helg ser ut såhär:

Skolningen börjar kl. 18.00 på fredagen. Var och en tar sig till Lemböte lägergård, samåk gärna (ingen buss). Vi jobbar med utbildningen under lördagen, på söndagen åker vi buss till S:t Görans kyrka och medverkar i gudstjänsten som börjar kl. 11.00. Ibland är det kyrkkaffe efter gudstjänsterna, fint om ni deltar, sen får man åka hem.

Vi har weekender för våra olika grupper enligt följande:

Hjälpledarutbildning år 1 (startar hösten 2017)

Våren 2018
16-18 februari - Ungweekend, skild anmälan
2-4 mars
6-8 april
4-6 maj

Hjälpledarutbildning år 2 (startade hösten 2016)

Våren 2018
16-18 februari - Ungweekend, skild anmälan
2-4 mars
6-8 april
4-6 maj

Hjälpledarutbildning år 1 (startar september 2018)

Startar september 2018

Om du av någon anledning inte kan delta vill vi att DU SJÄLV ringer eller tar kontakt med Mariehamns Unga församling på Facebook, skicka ett meddelande och berätta varför du inte kan delta, om ni blir många borta samma veckoslout så påverkar det vår matbeställning.

Välkomna!

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook