Hjälpledarutbildning

Bild hemsida barn ungdom

FOTO: TINCA BJÖRKE


Sedan 80-talet har Mariehamns församling haft hjälpledarutbildning (tidigare storasyskonutbildning). Många är de ungdomar som har passerat ”SSU” som de själva kallar det. Skolningen har utvecklats genom åren och har vilat på fyra pelare: Pedagogik, psykologi, metodik och teologi, under senare år har det utvecklats till 11 delområden: att lära känna sig själv, att kunna uttrycka sig, att lära sig, att arbeta i grupp, att leka tillsammans, att fira andakt, att leda, att finnas tillhands, att läsa bibeln, att vara ledare i barnverksamheten, att vara ledare på läger.

Hjälpledarutbildningen är samtidigt en stor del av församlingens ungdomsarbete. Vi behöver olika slags ledare i barn- och konfirmandverksamheten, ledare med olika uppgifter. Alla som valt att gå hjälpledarutbildningen har kanske inte förutsättningar att göra allt det som vi förväntar oss av en ledare, men alla skall någon gång under kursens gång, under trygga förhållanden, ges möjlighet att prova på de olika uppgifterna som hör till ett läger. I Mariehamns församling har vi förmånen att ha en fantastisk lägergård som erbjuder underbar miljö både ute och inne. I slutet på 90-talet byggdes ett nytt internat och huvudbyggnaden renoverades och byggdes till, så vi har mycket goda förutsättningar för verksamheten.


Vår hjälpledarutbildning är 2-årig och består det första verksamhetsåret av 8 veckoslut, 4 gånger på hösten och 4 gånger på våren. Det andra verksamhetsåret består utbildningen av 6 veckoslut. I utbildningen ingår också göra praktik när konfirmander och barn kommer ut till lägerweekender och läger. Då får de som går utbildningen se hur det fungerar ”på riktigt”. Vi ledare har också en chans att se hur de fungerar tillsammans och om de tar sina uppgifter på allvar.

Intresserad? Kontakta Anders , tfn 0457 529 3006 eller Gunilla, tfn 0457 529 3015.

 

 

 

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook