Daghem och klubbar

daglkubb

FOTO: TINCA BJÖRKE

S:t MÅRTENS DAGHEM

S:t Mårtens daghem som finns i S:t Mårtensgården i Hindersböle är en pärla nära allt. Daghemmet följer samma modell för arbetsplan som Mariehamns Stad och följer Mariehamns stads taxa med undantag för en lägsta avgift som är 10€/månad. Daghemmet har plats för 17 barn i åldern 2-6 år och har öppet kl. 07.30-16.30.
Daghemmet erbjuder både halvtidsplatser och heltidsplatser.

De barn som har gått på daghemmet och börjat skolan erbjuds möjlighet till föris/eftis som är integrerat med daghemmet, i mån av plats. På daghemmet arbetar barnträdgårdslärare/föreståndare Carola Nyman, barnskötare Nina Sjöblom (utbildad barnträdgårdslärare) och barnskötare Erika Syrjälä. Samtliga arbetar heltid.

I daghemmets kök huserar Annelie Åkerblom som lagar maten från grunden och i mån av möjlighet av ekologiska närproducerade råvaror. Hon varierar menyn och till barnens favoriter hör lax, kyckling, kikärtsbiffar och den vegetariska solsoppan.

I daghemmets verksamhet ingår: 

 • Spontan lek både INNE och UTE på vår fina naturtomt
 • Lek och rörelse
 • Samlingar med olika teman
 • Förundervisning
 • Utflykter, teater, fester, familjegudstjänster m.m
 • Sångstunder med församlingens musikledare
 • Vi bekantar oss med kristendomens traditioner och berättelser genom att läsa barnens bibel

Vi arbetar enligt kristna värderingar och erbjuder barnen lek, gemenskap, pedagogisk vägledning och social samvaro i en trygg miljö.

Platser kan sökas när som helst under året och vi välkomnar barn från hela Åland.

För anmälan och information:
Ring: tfn +358 (0)18 536 140 eller +358 (0)457-529 30 40.

Ansökningsblankett hittar du HÄR!

 

I MARGARETAGÅRDEN (avgifterna är för 2018)

finns dagklubben som tar emot barn från 2 år och är öppen måndag-fredag kl 9-12.
Terminsavgiften för dagklubben i Margaretagården är 140,00 € för barns vårdnadshavare är medlemmar i församlingen, om barnets vårdnadshavare inte är medlemmar i församlingen är terminsavgiften 220,00 €. Verksamheten påverkar inte hemvårdsstödet.

Är ditt barn mellan två och fem år? Behöver du mer än vardaglig vård i hemmet för ditt barn? Eller kanske du bara önskar att barnet kunde lite smått få prova på att höra till en barngrupp.

Församlingens dagklubb bjuder just detta. Ledarna, barnskötarna, Inga-Maj och Clara ansvarar för trygghet, trivsel, fostran och medan de små tränar i social samvaro. Spontan lek - både UTE och INNE, enkelt pyssel i lugn och ro, en kristen anda präglar livet i dagklubben. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss med åsikter, frågor etc. och naturligtvis för att anmäla ditt barn.

Fritids (Föris och Eftis) Margaretagården tar emot skolbarn från 7-9 år och har öppet på morgonen kl. 07.30-10 och på eftermiddagen kl. 12.00-16.00, (vid behov till kl. 16.45). Terminsavgiften för fritids i Margaretagården är 280,00 € (föris och eftis) för barn vars vårdnadshavare är medlem i församlingen, om barnets vårdnadshavare inte är medlem i församlingen är terminsavgiften 440,00 €. Det går bra att välja antigen bara föris eller bara eftis och då är avgiften 140,00 € respektive 220,00 €/termin.

Platser kan sökas när som helst under året, församlingsmedlemmar har förtur.

För anmälan och information:
Margaretagården: Inga-Maj Stengård tfn +358 (0)18 536131, gsm +358 (0) 457 529 3022.


Grunden i vår verksamhet är den kristna fostran

Vi vill att barnet

 • Får del av högtidstraditionerna
 • Får kunskap om kristendomens centrala innehåll
 • Får förmedlad en positiv och trygg Gudsbild


I daghemmets verksamhet ingår dessutom: 

 • Förundervisning
 • Lek och rörelse
 • Samlingar med olika teman
 • Utflykter, teater, fester m.m.


Vi arbetar enligt kristna värderingar och erbjuder barnen lek, gemenskap och pedagogisk vägledning.

Ansökningsblankett hittar du HÄR!

 

KLUBBAR

Tisdagar kl. 18.00-19.00 i S:t Mårtensgården för 7-12 år. Ledare är: Nora Verazza, tfn 040 67 55 860 och Mira Ramsay, tfn 040 16 63 555.

Onsdagar kl. 18.00-19.00 i Villa Carita för 7-12 år. Ledare: Klara Holm, tfn 0457 34 31 345 och Agnes Jansson, tfn 0457 344 44 24.

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook