Mässor

 altartavla

FOTO: TINCA BJÖRKE 

 

06.08 9 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Sanning och sken
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

 

13.08 10 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Trofast förvaltning av Gud
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

20.08 11 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Kallelsetider
Högmässa kl. 11.00 i S.t Görans kyrka, provpredikan av Monica Cleve, Anders Laine. Kyrkkaffe. 

 

27.08 12 SÖNDAGAR EFTER PINGST

Självprövning
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, provpredikan av Mari Puska, Anders Laine. Kyrkkaffe.

 

03.09 13 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Jesus vår Helare
Ungmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine.

Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine. Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

 

07.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

 

10.09 14 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Vår nästa
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson, damkören Magnificat. Kyrkkaffe.

Kyrkoherdeval - röstningen inleds ca kl. 12.15, efter avslutat högmässa och pågår till kl. 20.00.

 

14.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.

 

17.09 15 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Tacksamhet
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine.

 

21.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

 

24.09 16 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Guds omsorg
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki, Christoffer Isaksson - gitarr. Kyrkkaffe.

 

28.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook