Mässor

 altartavla

FOTO: TINCA BJÖRKE 

 

 

21.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

 

24.09 16 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Guds omsorg
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki, Christoffer Isaksson - gitarr. Kyrkkaffe.

 

28.09 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

01.10 MIKAELIDAGEN

Änglarnas dag
Hägmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson, Rolf Granlund - sång. Kyrkkaffe.

 

05.10 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

 

08.10 18 SÖNDAGEN EFTER PINGST

En kristen människas frihet
Ungmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Anders Laine.

Sinnesromässa kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine. OBS! Kaffeservering i prästgårdssalen från klockan 14.00.

 

LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.

 

15.10 19 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Det dubbla kärleksbudskapet
Familjegudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Anders Laine, Barnkören. Kyrkkaffe.

 

19.10 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.

 

22.10 20 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Tro och otro
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

26.10 LUNCHMÄSSA

Kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

29.10 21 SÖNDAGEN EFTER PINGST

Jesus sändebud
Högmässa kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson, Lydia Eriksson - cello. Kyrkkaffe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook