Frivilligarbete

frivilliga

FOTO: TINCA BJÖRKE

VILL DU HJÄLPA TILL I FÖRSAMLINGEN?

Du kan välja inom vilket område du vill/kan hjälpa till inom:

  • Gudstjänstlivet
  • Diakoni och Mission
  • Musik
  • Servering
  • Barnverksamhet 


    Läs mer i foldern "Frivillig i församlingen" HÄR:

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook