Kyrkoherdeval 2017

KYRKOHERDEVAL

Söndag 10 september väljs en ny kyrkoherde i Mariehamns församling.

Det finns två kandidater: 1. Monica Cleve, 2. Mari Puska. Domkapitlet i Borgå stift har ställt dessa i förslagsrum ett och två, baserat på formella grunder. Du kan fritt rösta på vem som helst av de båda kandidaterna.

 

PROVPREDIKNINGAR

I S:t Görans kyrka kl. 11.00.

Söndag 20 augusti provpredikar Monica Cleve.
Söndag 27 augusti provpredikar Mari Puskas.

Vid kyrkkaffet som serveras i församlingshemmet efter högmässorna har du möjlighet att träffa kandidaterna.

Provpredikningarna filmas och kommer att finnas på Youtube, samt länkar på församlingens hemsida och Facebooksida. 

 

TRÄFFA KANDIDATERNA

Onsdag 30 augusti kl. 18.00 på Margaretagården ordnas en kandidatutfrågning. Då har du chansen att träffa kandidaterna och känna dem på pulsen. Efter utfrågningen är det servering och möjlighet att samtala med kandidaterna. Utfrågningen livestreamas på Facebook.
Samtalsledare är: Katarina Gäddnäs och Nils-Gustaf Eriksson.

 

FÖRHANDSRÖSTA - DIN RÖST ÄR VÄRDEFULL

Måndag 4 - fredag 8 september kl. 09.00-18.00 kan du förhandsrösta på pastorskansliet, Östra Esplanadgatan 6.

 

HEMMARÖSTNING

Senast fredag 1 september behöver du meddela Mariehamns församling skriftligen om du behöver hemmaröstning.

Hemmaröstning är en möjlighet om du på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom inte kan ta dig till röstningsstället. Den som vill rösta hemma ska meddela skriftligen till: Pastorskansliet, Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn.

 

VALDAG

Söndag 10 september  i S:t Görans kyrka kl. 12.15-20.00. Valet öppnas efter avslutad högmässa som inleds kl. 11.00.

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook