På gång

pagang

FOTO: TINCA BJÖRKE     

 

KONSERTER

Dem hittar du HÄR!

 

HÖGMÄSSA

Söndag 20 augusti kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Monica Cleve provpredikar, Anders Laine. Kyrkkaffe.

 

ÅTERTRÄFF FÖR KONFIRMANDERNA FRÅN LÄGER 1 & 2

På Lemböte lägergård den 26-27 augusti. Sista anmälningsdag är den 21 augusti till Gunilla Nilsson, tfn 0457 529 3015. Ring eller messa!

 

ÅTERTRÄFF FÖR ÅRETS HJÄLPLEDARE

Vi träffast på Lemböte lägergård lördagen den 25 augusti kl. 18.00 och äter middag tillsammans. Sedan har vi en utveärdering av sommarens läger. Vi blir kvar på Lemböte den 26-27 augusti och umgås med konfirmanderna från läger 1 och 2.

Sista anmälningsdag är  den 21 augusti till Gunilla Nilsson, tfn 0457 529 3015. Ring eller messa!

 

HÖGMÄSSA

Söndag 27 augusti kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Mari Puska provpredikar, Anders Laine. Kyrkkaffe.

 

UNGMÄSSA

Söndag 3 september kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine.

 

SINNESROMÄSSA

Söndag 3 september kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine. Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

 

LUNCHMÄSSA

Torsdag 7 september kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

 

SOPPLUNCH

Torsdag 7 september kl. 12.00 i S:t Görans församlingshem. I priset (7€) ingår soppa, bröd, smör, pålägg, vatten, kaffe och kex.

 

HÖGMÄSSA/VALDAG

Söndag 10 september kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Guy Karlsson, damkören Magnificat. Kyrkkaffe. Kyrkoherdeval direkt efter högmässan (ca kl. 12.15) i S:t Görans kyrka. Valet pågår till kl. 20.00.

 

PSALMKVÄLL

Torsdag 21 september kl. 19.00 i S:t Mårtens kyrka, "Av himlens höjd". En kväll med kända Lutherpsalmer tillsammans med teologie doktor Birgitta Sarelin och kantor Guy Karlsson.

 

PSALMKVÄLL

Söndag 24 september kl. 18 i S:t Mårtens kyrka, vi sjunger "Fotoutställningspsalmer", Maria Piltz, Guy Karlsson.

 

TILLSAMMANS

"Tillsammans"-träffar i samarbete med Ålands Omsorgsförbund. Varannan torsdag (udda veckor) på Margaretagården - start 28 september kl. 18.30.

 

MISSIONÄRSBESÖK

Torsdag 5 oktober besöker Mia Westerling som varit missionär i Nepal Mariehamns församling. Hon medverkar i lunchmässa kl. 11.30 i S:t Görans kyrka samt berättar och visar bilder i samband med torsdagslunchen som startar kl. 12.00 i församlingshemmet. Hon kommer att tala om "Kristna aktörer i kamp mit kvinnovåld i Nepal".

 

RETREAT 

Tyst retreat på Lemböte lägergård 13-15 oktober. Retreatledare är Maria Widén, tfn 0457 529 3003. Pris: För Mariehamns församlings medlemmar - 100 e inkl. kost och logi, medlem i annan ev.luth. församling 170 e, för övriga 200e. Yoga: Tabita Grunér

Anmäla dig gör du HÄR!

 

ANSVARSVECKAN

Årets ekumeniska Ansvarsvecka har temat HÖR MIG!

Över hela världen utsätt kvinnor och flickor för diskriminering och våld på grund av sin könstillhörighet. Många förhindras att fatta beslut om sitt eget liv och sitt eget liv och sin framtid.

Kvinnor och flickors möjligheter att göra sig hörda är särskilt begränsade i fattiga förhållanden 

 

LIVSSTEGEN

Det handlar inte om någon stege utan steg i livet. Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper.

Olle Carlsson som har utvecklat programmet menar att det är något som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller di vi vill, när vi vill lära oss ngåot mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi har stor nytta av att delta i en livsstengrupp.

Här finns inga krav på kristen tro men dock behöver det finnas en öppenhet för högre kraft. VILL DU VARA MED?

I höst startvar vi en grup eller flera nya grupper. Den som är intresserad kan göra en intresseanmälan HÄR . Den är inte bindande. Vi kommer så långt det är möjligt att anpassa oss efter deltagarnas önskemål om dag och tid och kontaktar alla som anmält intresse i slutet av augusti. Du kan också få information av Maria Piltz, tfn 0457 344 6264 eller Maria Widén, tfn 0457 529 3003.

 

REJÄL HANDEL FRUKOST OCH BYTESDAG

Sugen på en god frukost? Sugen på att göra fynd? Lördagen den 28 oktober kl. 9-12 i Villa Carita, Ålandsvägen 45, dukar vu upp en god frukost som baseras på ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Frukosten kostar 7€ och tillfaller församlingens diakoniarbete. Samtidigat arrangeras gratis klädbytartillfälle för damkläder samt byte av leksaker eller annat som hör barn till. Lämna gärna in kläder eller leksaker i förväg till pastorskansliet.

 

FÖR PENSIONÄRER!

Mariehamns församling har genom ett testamente mottagit en penningdonation där summan bör användas för pensionärers välbefinnande.

Bland annat utflykter kommer att arrangeras framöver. Pensionärer har även möjlighet att ansöka om medel för t.ex. fotvård, massage, hårvård eller annat som förhöjer välbefinnandet. Skicka en ansökan till: Mariahamns församling, Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn.

 

I ansökan bör framgå personsignum, adress, telefonnummer och en fritt formulerad motivering.

 

VÄGKYRKA S:t Göran

Kyrka är öppen 29.05-19.08, vardagar kl. 10-18 och lördagar kl. 10-15. Guiderna Marika och Anna visar runt, berättar och svarar på frågor.
För de minsta besökarna finns det kyrkråttsjakt (dock inte under förättningar och konserter). Välkomna!

 

PSALMBÖCKER SÖKER NYTT HEM

Eftersom församlingen tar ibruk de nya psalmböckerna så ger vi med glädje bort de "gamla". Välkomman in till kansli och hämta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook