På gång

pagang

FOTO: TINCA BJÖRKE     

 

KONSERTER

Dem hittar du HÄR!

 

LUCIAKRÖNING

Onsdag 13 december kl. 18.00 i S:t Göran kyrka.

 

LUNCHMÄSSA (terminens sista)

Torsdag 14 december kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

SOPPLUNCH (terminens sista)

Torsdag 14 december kl. 12.00 i församlingshemmet. Idag har soppan bytts ut till tomtegröt! Pris: 5€ för pensionärer, 7€ för övriga. 

 

HÖGMÄSSA

Söndag 17 december kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson. Kyrkkaffe.

 

SINNESROMÄSSA

Söndag 17 december kl. 15.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Lisbet Nordlund, Anders Laine. Kaffeservering i församlingshemmet från kl. 14.00.

  

LIVSSTEGEN

Det handlar inte om någon stege utan steg i livet. Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper.

Olle Carlsson som har utvecklat programmet menar att det är något som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller di vi vill, när vi vill lära oss ngåot mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi har stor nytta av att delta i en livsstengrupp.

Här finns inga krav på kristen tro men dock behöver det finnas en öppenhet för högre kraft. VILL DU VARA MED?

I höst startvar vi en grup eller flera nya grupper. Den som är intresserad kan göra en intresseanmälan HÄR . Den är inte bindande. Vi kommer så långt det är möjligt att anpassa oss efter deltagarnas önskemål om dag och tid och kontaktar alla som anmält intresse i slutet av augusti. Du kan också få information av Maria Piltz, tfn 0457 344 6264 eller Maria Widén, tfn 0457 529 3003.

 

PSALMBÖCKER SÖKER NYTT HEM

Eftersom församlingen tar ibruk de nya psalmböckerna så ger vi med glädje bort de "gamla". Välkomman in till kansli och hämta.

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook