På gång

pagang

FOTO: TINCA BJÖRKE     

 

KONSERTER

Dem hittar du HÄR!

 

LUNCHMÄSSA

Torsdag 19 oktober kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Jan-Erik Karlström, Judit Deáki.

 

SOPPLUNCH

Torsdag 19 oktober kl. 12.00 i församlingshemmet. Pris: 7€.

 

HÖGMÄSSA

Söndag 22 oktober kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki, Christoffer Isaksson - gitarr.

 

LUNCHMÄSSA

Torsdag 26 oktober kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Widén, Judit Deáki.

 

SOPPLUNCH

Torsdag 26 oktober kl. 12.00 i församlingshemmet, pris 5€ för pensionärer, 7€ för övriga.

 

BYTARDAG

Lördag 28 oktober kl. 9-12 i Villa Carita, Ålandsvägen 45. Ta med det som du vill byta: DAMKLÄDER eller LEKSAKER (eller annat som hör barnen till). Rejälhandelfrukost serveras samtidigt, pris 7€, intäkterna går oavkortat till diakoniverksamheten.

 

KATOLSKMÄSSA

Lördag 28 oktober kl. 10.00 i S:t Mårtens kyrka.

 

HÖGMÄSSA

Söndag 29 oktober kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson, Lydia Eriksson - cello. Kyrkkaffe.

 

FAIRIES REQUIEM

Onsdag 1 november kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, damkören Magnificat, Zaida Ponthin - violin, Lydia Eriksson - cello, Kaj-Gustav Sandholm - piano. Dirigent Guy Karlsson.

 

LUNCHMÄSSA

Torsdag 2 november kl. 11.30 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson.

 

SOPPLUNCH

Torsdag 2 november kl. 12.00 i församlingshemmet. Pris: 5€ för pensionärer, 7€ för övriga.

 

TILLSAMMANS

"Tillsammans"-träffar i samarbete med Ålands Omsorgsförbund. Varannan torsdag (udda veckor) på Margaretagården - start 28 september kl. 18.30.

 

ANSVARSVECKAN

Årets ekumeniska Ansvarsvecka har temat HÖR MIG!

Över hela världen utsätt kvinnor och flickor för diskriminering och våld på grund av sin könstillhörighet. Många förhindras att fatta beslut om sitt eget liv och sitt eget liv och sin framtid.

Kvinnor och flickors möjligheter att göra sig hörda är särskilt begränsade i fattiga förhållanden 

 

LIVSSTEGEN

Det handlar inte om någon stege utan steg i livet. Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper.

Olle Carlsson som har utvecklat programmet menar att det är något som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller di vi vill, när vi vill lära oss ngåot mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi har stor nytta av att delta i en livsstengrupp.

Här finns inga krav på kristen tro men dock behöver det finnas en öppenhet för högre kraft. VILL DU VARA MED?

I höst startvar vi en grup eller flera nya grupper. Den som är intresserad kan göra en intresseanmälan HÄR . Den är inte bindande. Vi kommer så långt det är möjligt att anpassa oss efter deltagarnas önskemål om dag och tid och kontaktar alla som anmält intresse i slutet av augusti. Du kan också få information av Maria Piltz, tfn 0457 344 6264 eller Maria Widén, tfn 0457 529 3003.

 

REJÄL HANDEL FRUKOST OCH BYTESDAG

Sugen på en god frukost? Sugen på att göra fynd? Lördagen den 28 oktober kl. 9-12 i Villa Carita, Ålandsvägen 45, dukar vu upp en god frukost som baseras på ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Frukosten kostar 7€ och tillfaller församlingens diakoniarbete. Samtidigat arrangeras gratis klädbytartillfälle för damkläder samt byte av leksaker eller annat som hör barn till. Lämna gärna in kläder eller leksaker i förväg till pastorskansliet.

 

FÖR PENSIONÄRER!

Mariehamns församling har genom ett testamente mottagit en penningdonation där summan bör användas för pensionärers välbefinnande.

Bland annat utflykter kommer att arrangeras framöver. Pensionärer har även möjlighet att ansöka om medel för t.ex. fotvård, massage, hårvård eller annat som förhöjer välbefinnandet. Skicka en ansökan till: Mariahamns församling, Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn.

 

I ansökan bör framgå personsignum, adress, telefonnummer och en fritt formulerad motivering.

 

PSALMBÖCKER SÖKER NYTT HEM

Eftersom församlingen tar ibruk de nya psalmböckerna så ger vi med glädje bort de "gamla". Välkomman in till kansli och hämta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook