På gång

pagang

FOTO: TINCA BJÖRKE     

 

KONSERTER

Dem hittar du HÄR!

 

LUNCHMÄSSA & SOPPLUNCH

Torsdag 26 april kl. 11.30, lunchmässa i S:t Görans kyrka, Gunnevi Styrström, Judit Deáki. Sopplunch serveras i församlingshemmet kl. 12.00. Pris: 5 €/pensionärer, 7 €/övriga.

 

UNGMÄSSA

Söndag 29 april kl. 11.00 i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Anders Laine, Himlaliv.

 

KONSERT

Onsdag 2 maj kl. 19.00 i S:t Görans kyrka, damkören Magnificat. Dirigent: Guy Karlsson.

 

LUNCHMÄSSA & SOPPLUNCH

Torsdag 3 maj kl. 11.30, lunchmässa i S:t Görans kyrka, Maria Piltz, Guy Karlsson. Sopplunch serveras i församlingshemmet kl. 12.00. Pris: 5 €/pensionärer, 7 €/övriga.

 

FESTMÄSSA

Söndag 6 maj kl. 11.00 i S:t Görans kyrka. Den nya mässan Diligam te - samtal med Gud, musik Mia Makaroff, text: Hilkka Olkinuora. Pensionärskören Furorna, Silverkören Argentum, Robert Näse - baryton, intrumentalister, dirigent: Mia Makaroff. Hilkka Olkinuora - predikant, Mari Puska - liturg.

 

LIVSSTEGEN

Det handlar inte om någon stege i livet. Livsstegsgrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper.

Olle Carlsson som har utvecklat progtammet menar att det npgot som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller dit vi vill, när vi vill lära oss något mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi ha stor nytta av att deta i en livsstegengrupp.

VILL DU VARA MED?
I vår startar en ny eller flera nya grupper. Den som är intresserad kan göra en intresseanmälan. Den är inte bindande. Vi kommer så långt det är möjligt att anpassa oss efter deltagarnas önskemål om dag och tid och vi kontaktar alla som har anmält intresse i stutet av augusti. Du kan också få mera information av Maria Piltz, tfn 0457 344 6264 eller av Maria Widén, tfn 0457 529 3003.

 

HEMBESÖK

Under året kommer församlingen att erbjuda ett hembesök till alla födda år 1935 och som bor hemma. Besöken utförs av sjukskötre/diakonissa Lisbet Nordlund. Syftet med besöken är att erbjuda information och råd så att tillvaron i hemmet blir så bra som möjligt. Den som så önskar kan få sitt blodtryck mätt.

Besöket är avgiftsfritt och förstås helt frivilligt. Diakonissan tar kontakt före, dels genom brev och dels genom telefonsamtal och kommer överens om passlig tid för hembesöket.

 

PROSTERIETS SOMMARLÄGER PÅ LEMBÖTE LÄGERGÅRD

Barnlägret: 18-20 juni
Musiklägret: 16-18 juli.

Tema: Fred
Pris: 40€/läger
Anmälningar från 02.05 på www.mariehamn.evl.ax eller 018-5360.

Frågor, ring Sonja Winé, tfn 0457 342 7633.

  

PSALMBÖCKER SÖKER NYTT HEM

Eftersom församlingen tar ibruk de nya psalmböckerna så ger vi med glädje bort de "gamla". Välkomman in till kansli och hämta.

UT I VÄRLDEN

 

 evl

 

 

 samtalstjanst

 

 bli medlem

Facebook