KYRKOHERDENS HÄLSNING

 

ensamkvinna-web

 

Medkänsla nu, makt, våld, oro och nåd

...jag kan lätt fylla på med andra laddade ord med betydelse i vår tid, som korruption, besserwisser, hävda sin position, egoism, fiendskap, manipulation, nationalism, mobbning, prestige, kamp m.m.. Mycket har riktningen att äga och att se ned på en medmänska eller en grupp mänskor. Mänskligheten är nu längre ifrån kärlek och samförstånd och närmare oron och splittringen. Vi vet nog alla, att en mänska som blir mobbad, är den som blir offret, som kanske tigs ihjäl, lämnas ensam. Mobbaren söker nya offer. Den mänskliga ångvälten har sin gång.

Nåden, ödmjukheten och respekten för en annan människa botar både själen och kroppen. På Lemböte lägergård finns sedan lägergårdens första gemenskapstid, mottot: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Vi är alla, alltid tvungna att först se upp till alla mänskor med respekt och gå i deras skor en lång, lång tid. För att veta vem vår medmänska riktigt är. Och vem vi själva är. Detta är en hälsning till väster och öster, till norr och till söder. Till alla som verkligen vill fred med varandra. Och kämpar för den.

kyrkoherde Jan-Erik Karlström

Fotograf okänd, bilden hämtad från nätet.

 

AKTUELLT I FÖRSAMLINGEN 

18.02 Katolskmässa
19.02 Högmässa
21.02 Lunchmässa
21.02 Sopplunch
26.02 Högmässa
26.02 "Vi sjunger nya psalmer"
01.03 Sankt Göran, prinsessan och draken
02.03 Ingen lunchmässa
02.03 Sopplunch
03.03 Sankt Göran, prinsessan och draken
04.03 Sankt Göran, prinsessan och draken
05.03 Högmässa i S:t Mårtens
05.03 Sankt Göran, prinsessan och draken

 

EKUMENISKA KYRKODAGAR 19-21.05.2017

Läs mera HÄR!

 

S:T GÖRANS KYRKA 90 ÅR

Som firas med skådespelet Sankt Göran, prinsessan och draken. Läs mera HÄR!

 

LEDIG TJÄNST SOM DIAKONIARBETARE

Läs mera HÄR!

SOMMARJOBB

Läs mera HÄR! 

 

ANMÄLNINGAR

Till SPORTLOVSLÄGER på Lemböte gör du HÄR!

Till UNGWEEKEND gör du HÄR!

Till RETREATEN gör du HÄR!

Till LUGNA TIMMAR gör du HÄR!

 

 
 
 
 

 

 

ÄR DU VÅR NYA KYRKOHERDE?

För att läsa mera, klicka på bilden!

 

ledig kh tjanst

 

FRÅN LIV TILL DÖD

kyrkligaforrattningar

 

MUSIK

musik

 

LEMBÖTE LÄGERGÅRD

lembote