Vi har flyttat!

Mariehamns församling har ny hemsida och vi har flyttat till:
http://www.mariehamnsforsamling.fi/Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn | Kansli tfn 018 - 5360