KYRKOHERDENS HÄLSNING

 

sten

Jag fann denna sten
på min strand
formen
talar om
vad alla mänskor i världen
behöver
mest
men dess materia
vad vi behöver
minst
vad finns på din stand
som vi alla
behöver
mest

kyrkoherde
Jan-Erik Karlström

 

AKTUELLT I FÖRSAMLINGEN22.11 Högmässa
26.11 Lunchmässa
26.11 Sopplunch
26.11 JulpysselVill du komma med på resa till "Den gröna ön - Irland", 26 april-2 maj 2016? 
Arrangör: Mariehamns pensionärsförening, Axtours, Norra Ålands pensionärer och Mariehamns församling. Mera kan du läsa HÄR! 
 
 
 

 

DAGENS ORD

  • 25.11.2015 | Upp 21:1

    Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.  

 

TÄND ETT LJUS!

 

himmel small